SỰ KIỆN TÔN VINH GIA SƯ 2020 – DREAM BIG FLY HIGH

Với chủ đề Dream Big Fly High, eTeacher mong muốn truyền tải “Là một người trẻ, khi ước mơ của bạn đủ lớn và nỗ lực đủ nhiều, chắc bạn sẽ bay cao và thành công!"