Trường hợp ứng viên gặp vấn đề khi điền đơn đăng ký phía trên, vui lòng nhấn tại đây